Privacy

MaxiAxi gaat zeer zorgvuldig met je gegevens om. Wij garanderen dat:

  • Je persoonlijke gegevens nooit worden doorgespeeld aan derden
  • Je persoonlijke gegevens nooit worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoelt zijn
  • Je persoonlijke gegevens veilig worden opgeslagen in een veilig afgeschermde database (Wij verzamelen voor het afwerken van je bestelling de volgende gegevens; NAW, e-mailadres en telefoonnummer voor communicatie, IP adres voor fraudecontrole) 
  • Je transactiegegevens beveiligd over het internet worden verstuurd 

Je hebt ten aller tijde recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.