Klachten

Wij hebben de tevredenheid van onze klanten hoog in het vaandel staan. Wanneer je klachten hebt horen we dat dus graag.

Laat dit weten aan onze klantenservice. Vermeld indien mogelijk het bestel- of factuurnummer van de bestelling waarop de klacht betrekking heeft. We gaan dan proberen om samen een oplossing te vinden voor het probleem. Lukt dat onverhoopt niet, dan zullen wij uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een definitief voorstel doen. Ben je het hier niet mee eens dan kun je een klacht indienen bij De Geschillencommissie via SGC.nl. Tevens kun je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Laten we voorop stellen dat we dit graag willen voorkomen en altijd in alle redelijkheid op zoek gaan naar een goede oplossing.

Chatten