Toonhoogte

Toonhoogte is een eigenschap van geluid die bepaalt hoe hoog of laag het geluid klinkt. Als je bijvoorbeeld een hoge noot op een instrument speelt, dan klinkt dit geluid hoger dan wanneer je een lage noot speelt. Toonhoogte is een belangrijk onderdeel in de muziek, omdat het ons in staat stelt om melodieën en harmonieën te creëren.

In de muziek wordt de toonhoogte vaak aangeduid door noten op een notenbalk. De hoogte van een noot wordt bepaald door de plaats op de notenbalk en door het gebruik van octaven. Een octaaf is een reeks tonen waarbij de frequentie van de hogere noot precies twee keer zo hoog is als die van de lagere noot.

De toonhoogte is van groot belang en kan bijvoorbeeld de stemming van een stuk bepalen en emoties overbrengen. In de meeste muziekstijlen zijn variaties in toonhoogte een belangrijk onderdeel van de compositie en zorgen ze voor wisselingen in nummers.

Chatten