Octaaf

Een octaaf is het interval (afstand) tussen twee noten waarvan de frequentie van de hogere noot twee keer zo hoog is ten opzichte van die van de lagere noot. De octaaf is een van de belangrijkste elementen van de muziektheorie en wordt vaak gebruikt in zowel harmonie als melodie.

De octaaf is opgebouwd uit acht opeenvolgende noten, inclusief de startnoot en de eindnoot, die dezelfde letteraanduiding hebben. Bijvoorbeeld, als de startnoot C is, dan is de eindnoot de volgende C op een hogere frequentie. De octaaf wordt vaak gebruikt om de toonhoogte van een melodie of een akkoord te veranderen zonder de relatieve intervallen tussen de noten te veranderen.

Octaven worden ook vaak gebruikt om te zingen of te spelen op instrumenten zoals piano's, gitaren en strijkinstrumenten. Het spelen van een noot in een hogere of lagere octaaf kan de klankkleur van de muziek veranderen en kan een gevoel van spanning of rust creëren, afhankelijk van de context.

Chatten