Intonatie

Intonatie verwijst in de muziek naar de nauwkeurigheid waarmee de toonhoogte van een noot wordt gespeeld of gezongen. Een goede intonatie betekent dat de noten precies de gewenste toonhoogte hebben, terwijl een slechte intonatie betekent dat de noten te hoog of te laag klinken. Intonatie kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals het instrument, de stem van de muzikant en de akoestiek van de ruimte waarin de muziek wordt gemaakt. 

In de westerse muziek zijn er bepaalde normen voor intonatie die worden gebruikt om de toonhoogte van noten te bepalen. Dit wordt meestal aangeduid als het temperamentssysteem en bepaalt de afstand tussen opeenvolgende tonen in een toonladder. Intonatie kan worden gecontroleerd door technieken zoals vibrato, glissando en portamento.

Goede intonatie is cruciaal om de harmonie tussen instrumenten en zang te bewerkstelligen en om de verschillende onderdelen in de muziek goed in elkaar te laten vallen. Daarnaast zorgt goede intonatie ervoor dat het aangenamer is om naar de muziek te luisteren.

Chatten