Grondtoon

De grondtoon is de eerste toon van een toonladder of muzikaal akkoord. De grondtoon is het referentiepunt waarop alle andere noten in een akkoord of toonladder zijn gebaseerd. De grondtoon kan worden aangeduid met een letter, bijvoorbeeld A of C.

In de muziektheorie wordt de grondtoon vaak aangeduid als het eerste interval in een akkoord. Bijvoorbeeld, in een C-majeur akkoord is de grondtoon C, in een G-majeur akkoord is de grondtoon G. Het veranderen van de grondtoon in een akkoord kan het karakter van het akkoord veranderen, maar het blijft wel hetzelfde akkoord.

De grondtoon is ook belangrijk bij het bepalen van de toonsoort van een stuk muziek. De toonsoort wordt bepaald door de grondtoon van de toonladder waarin het stuk is geschreven. Bijvoorbeeld, als het stuk begint en eindigt met een C-majeur akkoord, dan is de toonsoort van het stuk C-majeur.

Chatten