Ritenuto

Ritenuto is een muziekterm die aangeeft dat de muziek onmiddellijk langzamer moet worden gespeeld of gezongen. Het is afgeleid van het Italiaanse woord "ritenere", wat "terughouden" betekent. Het wordt vaak afgekort tot "rit." in bladmuziek.

Ritenuto is extremer dan ritardando, waarbij de muziek geleidelijk langzamer wordt. In plaats daarvan is het een abrupte vertraging van het tempo, waardoor een dramatisch effect ontstaat. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een overgang tussen secties in een lied of een dramatisch moment in een stuk te markeren.

Ritenuto kan ook worden gebruikt in combinatie met andere dynamische aanduidingen, zoals crescendo of decrescendo. Bijvoorbeeld, een ritenuto gevolgd door een crescendo kan een krachtige emotionele expressie creëren.

Chatten